Vežėjams

Gauti užsakymus su pilnai užpildyta informacija tiesiogiai iš klientų

Tiesiog tvirtinti užsakymus ir negaišti laiko paskaičiavimams

Lengvai pildyti arba keisti įkainių ir galimų krypčių informaciją

Gauti apmokėjimus tik iš FREUGHT, pamiršti apie skolas ir ginčus